^ Back to Top

Főmenü

TÁMOP – 3.2.4. /08/1 – 2009 – 0006

Utolérni az információt

 Az abai Tanka János Könyvtár szakmai fejlesztési programja

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 2008 őszén meghirdetett „Tudásdepó – Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás – fejlesztés című pályázatra Aba Nagyközség Önkormányzata is benyújtotta pályázatát.

A projektet a Bíráló Bizottság támogatásra érdemesnek ítélte, így 17872448 Ft Európai Uniós támogatást nyert a Tanka János Nagyközségi Könyvtár szakmai fejlesztési programjaira.

A projekt megvalósításának kezdete: 2010. március 1., befejezése pedig 2012. június 15.

A XXI. században a hagyományos őrző könyvtárat felváltja a szolgáltató típusú könyvtár, melynek különböző típusú információk előállítása, rendszerezése, szolgáltatása a legalapvetőbb feladata.

A pályázat az olvasáskultúra fejlesztéséhez interaktív könyvtári honlap működtetésével, könyvtárhasználati órák tartásával, különböző könyvtári foglalkozások (író- olvasó találkozók, felolvasó estek) megrendezésével járult hozzá.

A projekt a településen élők életminőségének javítását új közösségi szolgáltatásaival (kiállítások szervezése, közéleti, közhasznú információk közzététele) is elő tudta segíteni.

A használatközpontúság szellemében 24 órán keresztül biztosít hozzáférést a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez (elektronikus katalógus) az interaktív könyvtári portálokon keresztül. A digitális írástudás terjesztése érdekében szervezett használó képzések, illetve az olvasás népszerűsítő rendezvények a digitális és az olvasási kompetenciák fejlesztését szolgálták.

Két fő könyvtári munkatárs szakmai továbbképzései hozzájárultak a korszerű szolgáltatások ellátásához.

A digitális információszerzés átadásával az iskoláskor kezdetétől a nyugdíjasokig olyan eszközt adott a lakosság kezébe, mellyel lépést tudnak tartani napjaink ismeretszerzési kihívásaival. A megbízhatóbb informatikai tudáson keresztül  olvasóink gyorsabban és hatékonyabban jutnak a számukra fontos információkhoz, ezzel megnövekedett a könyvtár aktív használóinak a száma.